รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๐๘ - โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาทิพย์ดีโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปิยะพงษ์ศรีจันทร์เพ็ชรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวุฒิพงษ์คงดีโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสายฟ้าประสงค์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติชัยมาปันโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นายดุลยุตม์นวลวิจิตรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓นายธนภัทรคงชนะโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓นายธีระพัฒน์สุคำภาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓นายวันชัยเทพคงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓นายอนุพงศ์สุขสมโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญาณัฐคงชนะโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจุฑารัตน์ทองอุไรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิชาบูรณ์ก่ออ้อโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนงนภัสปานมาตย์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนิชานาถทรงสง่าโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพรรณนาราทองช่วยโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาววาสนาวงค์แหวงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสร้อยสุดาหมื่นพรมโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุนิษาขันพระแสงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาวโสภิดาสังเพ็ชรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมลฑาแต้มแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓นายชนาธิปทองนาคขาวโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓นายคฑาวุธเรืองรัตน์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐวุฒิเรืองวิชาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๔นายศุทธิกรเหมือนกุลโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๔นายจารุวัตปรีชาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่