รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๘ - โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจนณรงค์เอียดเกื้อโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชยาภรณ์พูเก้าล้วนโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชลชาติคงแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัยมงคลพวงสองโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐวรรณดาวกระจายโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตรีเทพแซ่ลิ้มโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรช่วยเรืองโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์ไชยพจน์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญชนกแก้วควรสูงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเธียรธวัชยอดเพชรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนภดลทองสินสอดโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิติกรแก้วควรสูงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปิยวัฒน์กรดเกิดโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์เทพนวลวิจิตรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพนิดาขยายแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรลภัสเพ็ชรกระจายโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชราภรณ์ช่วยบำรุงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเพ็ญนภาอุดมศรีโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูมิคงชนะโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวดลกลับส่งโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมขลาหมื่นพรหมโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวุฒิชัยขวดแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภกรกลับส่งโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภัสสราเจริญศรีโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุวรินทร์มรกตโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิสิทธิ์ซื่อตรงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมรรัตน์ศรีเณรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกนกพรช่วยบำรุงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓นายประสิทธิ์เพชรกระจายโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓นายสรพัศงาหอมโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศิรประภาเพ็ชรโตรมโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอรพินท์กลับส่งโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวบัวขาวช่วยหอมโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๕นายพงศกรบุญฤทธิ์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๕นายพงศธรบุญฤทธิ์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัสน์นันท์หนูแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๖นายสุวัจน์พรหมรักษาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่