รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๐๗ - โรงเรียนบ้านพรุดินนา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์ธีราหนองแคนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนันท์ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเนตรนภาเกิดสุขโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรวุฒิช่วยพันธ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชานันท์ปลอดภัยโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภาภรณ์เรืองมากโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอดิเทพนาสวนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกันยารัตน์อุทาโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรศักดิ์คีรีรักษ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่