รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๗ - โรงเรียนบ้านพรุดินนา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 51 ถึง 52 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรศักดิ์สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
52มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอุบลรัตน์เรืองมากโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่