รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๕ - โรงเรียนเมืองกระบี่
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 294 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุพัตราหันชัยเนาว์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเขมพงศ์ศรีสุขใสโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐชนนพีรสุขประเสริฐโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเนนาตีตาลสกุลโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวริศากันตังกุลโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูมิพัฒน์ภักดีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมนัญชยาเพ็ชรรักษ์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิภามนต์อินทร์จันทราโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศินิภาแซ่เล่าโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิรประภากรณ์สมเกื้อโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุทธิณีทองทรงโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุรังสิมาเพ็ชรนิลโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิชาเกื้อบุตรโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิชาติศรีหมาดโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชนิภาอุปพงศ์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชพรลูกแก้วโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชามาสไชยขาวโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกพรสุขขวัญโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนิษฐาจันทร์สุขโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกรอดจันทร์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกอาจศิลาโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลรสเอี่ยมสะอาดโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรวรัศมิ์เกื้อบุตรโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรวิชญ์ฟองแก้วโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤติมาทับไทรโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษฎาสืบสุขโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณ์ชัชชลเอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤษณาเชื้อบ้านเกาะโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกลทีป์แดงอนันต์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกอบชัยเจริญพรโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญชนาเวชกุลโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญลักษณ์แก้วถาวรโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพัชรมาภูมิโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกันตวิชญ์นวลศรีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกันยรัตน์แซ่เล่าโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงการะเกดช่างคิดโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาทองแดงโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลนันท์นักฟ้อนโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกริกกล้ารักธรรมโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกศริณย์ปรีชาชาญโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญฤทัยเรืองศรีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจตุภูมิวินวัฒน์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจรงศักดิ์หวานดีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักพัฒน์จันทร์เพ็งโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรภัทรทักถิ่นโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิดาภาทองมูสิกโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรนันท์คงภักดีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรวดีเชียรรัมย์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราพัชรเสนขวัญแก้วโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชญาธรเพ็ชรเจริญโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่