รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๐๓ - โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 183 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุดารัตน์บุตรลิ่มรุ่งเรืองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฎชนม์กังแฮโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกลักษณ์ยิ่งวิเศษวงษ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนิษฐารัตนศิริวงศ์วุฒิโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลรัตน์จันทร์ต้นโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรกนกฤกษ์มีชัยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรนันท์ชูไกรไทยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกวินธิดาสุดใจโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์ดวงมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์ณภัทรวงศ์แฝดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกุลทิพย์ภาหวานดีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญจิราเกื้อกูลบุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภาชูคตโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิตราภาเกียรติวงศาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรชยาคำทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราพรแก้วมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑาทิพย์ใจเกลี้ยงโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑามณีแสวงศรีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาตาธุวันโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนัฎฐาทองคำจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชยากรชนะกุลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาญวิทย์นุ่นน้อยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโชติกาแก้วอ่อนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐีระติเพชรบัวทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฏฐ์พงศ์เจียวก๊กโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐญาดาศรีปัญญาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาณ ถลางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนันท์ศรีนิ่มโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิชาปิลวาสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัสม์ชนันท์รัตนสิงห์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชกานต์ทองทิพย์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชากรชุมเชื้อโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชากรชูขำโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดนุเดชขาวเอียดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงตมิสาจันทรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายตฤณช่วยนุกูลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทนันพรรักษ์ศรีทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทอฟ้าสราญเศรษฐ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรแก้วนิลเพชรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนภรณ์นุ่นน้อยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรเดชรักษาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธมลวรรณวัฒนะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญธรสังข์เกื้อโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธันยชนกสุทธิพูลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรเทพชัยชนะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนทีบุญญานนท์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนราเทพทองรอดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนริศราสุนทรอำพลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนรีกานต์วงค์เดชโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทิพัฒน์รัตนาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่