รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๓ - โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 411 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลชนกเสนาะวาทีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรีฑาทัพภูริพันธ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตินคงแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาเจ้าสวนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษเมฑาร์ญ์วาทีรักษ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกษิดิศจันทร์สุขโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกสิณธนาวัฒนะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องภพจิววุฒิพงศ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญชลีธีระชนาธารโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาวีร์คณนาธรรมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญณิกาเบิกนาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญนิกาปากลาวโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตพัฒน์สงทวีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกันต์ฤทัยจำปาทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกานต์รวีบุญโสภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิ่งกนกเรืองแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกุลนิดากลับคงโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรภพส่องแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรภัทรพลายแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทปภาพ่วงพร้อมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภาทองเล็กโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรวัฒน์โยตาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนกนันท์วงษ์สามารถโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนเนษฎ์อินทองคำโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชวิศรัดกุมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชวิศาชุมทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัชพงศ์ร่มแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชัญญานุชนาคเจริญโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินภัทรฮ่อบุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติกาญจน์ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณฐรัชจันทิปะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณพวิทย์รอบคอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณรงศักดิ์หลานไทยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐกมลแคล้วรบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐกฤตาช่วยนุ้ยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐชุตาทิมดำโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาบุตรฤทธิ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาลิ่มบุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐติกาญจน์กี่บุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐนนท์ศุทธางกูรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนันท์กำลังดีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิตาสังข์คตโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพัชร์เอ่งฉ้วนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐวราทองสัมฤทธิ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชากรรักษายศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชากานต์อินทร์จันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชาภัทรขุนทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายต่อตระกูลจารุเกียรติกุลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายติณณภพธาราอุดมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายติณณ์เกี่ยวพันธ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่