รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๓ - โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 569 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลธิฌาสุนันท์เสวกโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรวิชญ์ตรีประพิณโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฏ์พรหมอนุมัติโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันณ์ทีภพชูแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตพงศ์บุญส่งโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์เม่งบุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญธิดาเหมบุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจารุพัฒน์เกษีสมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฬาลักษณ์มณีโชติโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชลประทานพงษ์ยิหวาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐชนนมลิเครือโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐชนนศิริวุฒิโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรภูเก้าล้วนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนเสฏฐ์รักชาติโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญวรัตน์คงผลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธามวริทธิ์ต่างสีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีระพรคงชนะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนฑรมลวงศ์ประชุมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนดาเกบุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนท์ปวิธปิติโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนทิวัชร์เสนาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทิพรทองละเอียดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปภังกรอินทองแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงประภาภรณ์สินไทยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปลายฝนบุญประกอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชรพลศรีสุขโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชราภรณ์นวนเรืองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัทธ์ธีราป่ากว้างโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภาสแก้วเก้าโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเฟื่องศิริม่วงศิริกุลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทฐพลแทบทับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาณุภัสสร์วังช่วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูดินันท์ชูประดิษฐ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูตะวันสนธิเมืองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูธเรศเที่ยงตรงโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูรีณัฐณ เอ้งย่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูวเดชบุญช่วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมณีรัตน์เพชรพัวโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเมฆพัฒน์ร่วมทองรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเมธาวีณ นครโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยศกรทับไทรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลักษณวีร์ศรีอ่อนนวลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวงศพัทธ์อินนุพัฒน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรศักดิ์แสงศรีจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวรณ์ช่วยเมืองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิรสิทธิ์ว่องเจริญโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภกาญจน์บุญญะบุญญาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภณัฐมานะจิตต์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโศภิตาแซ่ด่านโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสรญาเดชสุภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่