รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๐๒ - โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรพงษ์ลูกน้อยโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณีเอียดศรีชายโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงศ์เอกสมภูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรยุทธพูลเพิ่มโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภัสสราธัมมัญญูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นายอนุนาทเดชาโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอุดมลักษณ์ชูคชโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่