รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๒ - โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลีกรช่างคิดโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเดชณรงค์อมรกุลโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรกานต์บุญพิทักษ์ทศพรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรวัฒน์สืบสุขโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนทวัฒน์คงกิ้มโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรธิรานาคขวัญโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรเดชปานสีนุ่นโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลชนกนวลวิจิตรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลีลักษณ์ชูคชโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภรณ์หมื่นอักษรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจีรนันท์ชุมบุตรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลทิชาไชยขาวโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐกมลเรืองยศโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐนันท์ภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดารินทร์ลาตวงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพวรรณสมศรีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเนตรนภาชุมมะโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเลิศพงศ์นะบุตรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเลิศศักดิ์นะบุตรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิศเขียวดำโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุชาวดีจันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงหนึ่งฤทัยชูนาคโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมลธีราทองเมืองโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรัญญาดวงขวัญโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรัญญาหลานหลงส้าโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอวยพรชุมแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่