รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๗๐๑๙ - โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนดลเสมอใจโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคมสันต์สุยะสอนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศรสวรรค์สิรินทร์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอานุภาพเดชะรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฮาร์วานี่หรีมหนกโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนพัฒน์มาเม่นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐธิดาบุญเกิดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงตีรณาพัฒน์ตลอดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมริสาเครือคำโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกอรมีเผือกโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตินคชินทร์รัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจณิสตาเหมราโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐฐาหูเขียวโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทร์เรือนเพ็ชรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภัทรสุขอนันต์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรอุมาชนะจนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอาจรีย์แสงวงค์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต