รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๗๐๑๙ - โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 91 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติมาพลไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลชนกเล็กประสิทธิ์สกุลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเก่งกานต์พันธ์เพ็ชรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัลยกรชะนะนานโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิระปรียามีแก้วน้อยโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันทวุฒิเสนดำโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๓นางสาวมนทกานต์ฤทธิจักร์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนาธิปไกรลาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเมธาวีจอมเผือกโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลธีพันธุ์แตงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกุลกรทรัพย์เสือโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยมงคลสิงห์ปฎิญญาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายซีรอสราชมุณีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคณิศรขาวสร้อยโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลธิชาย่างสูงเนินโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐปกรสุขนวลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเตโชดมผิวอ่อนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีรัตน์จันทร์ศรีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพวรรณนันสาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนารัตน์มณีศรีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเทพพิทักษ์หาระสารโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญารัตน์ปราจันทร์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญสุดาแซ่จิ้วโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธาวินสุขนวลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๒นางสาวบิสมิลลาเอียดวารีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทพัทธ์ยอดทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๒นายบุญญาพัฒน์กระต่ายจีนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสราสำรวมจิตโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเบญญาภาพรมรินทร์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรเสฏฐ์สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปรมัตถ์อินอ่อนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชาพัฒน์อยู่เย็นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัญญาพรชัยงามโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรีญากมลพลศักดิ์ขวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาลิตาอินอ่อนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผกามาสพรหมแก้วโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปิยะณัฐหลำแก้วโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุพงศ์สารกลับโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์ภัคศรีษาพันธ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์บุญพัฒน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงยาสมินเจ๊ะแวโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรญาแสนพรมโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิสังขาพลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรินทร์ด้วงรอดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิราวรรณเถื่อนถิ่นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวริษฐาแสงจันทร์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิระพัฒน์เถื่อนถิ่นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสโรชาดีชูศรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิวัณย์ด่านดำรงค์ศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธีธิดาเศษสุวรรณโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต