รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๗๐๑๙ - โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 77 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานดาดียางหวายโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยุทธนาวงค์สามโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิศาด้วงรอดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรพงศ์นาลักษณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกมลมีสมปราชญ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวัฒน์ศรีคำบ่อโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพลายแก้วโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพรัตน์เนตรอุบลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยวัฒน์เอียดบัวโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัฏฐธิดาคำกำพุดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงญาณิศาไม้ทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริณดาเตียงน้อยโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนฤมลฤทธิจักร์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปีญายีปุเตะโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิชาดาบุญคำนึงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพงษ์ป้องกำจัดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนิมุไฮมีนตาเยะโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัทราเพชรอาวุธโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบรรณสรณ์จุมพิศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอลงกรณ์จันทร์คำแสงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพลคะนานทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกณิศาบุญเกื้อโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพุทิตาชะนะนานโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรวรรณสุขแก้วโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฟาตินเจะแวโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกียรติศักดิ์หยิดสัวโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริลักษณ์ขันธะวัตรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโจนาธานตัมบูรีนีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุกันยาแย้มศิลาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศตาแก้วโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอพิสิทธิ์ศรีรัตนพัฒน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานีจรรยาภรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิสราชูกรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิชาธรรมชาติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติกาญจน์เถาว์แสนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายซาการียาดามันโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไซดานีสิงห์โทโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติภาจริงจิตโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณฐพลทองสังข์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณฐลักษณ์แซ่ฮ่อโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐธิดาเชิดชูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐนันท์หวังนากลางโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดาวพลมาตย์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทศพรสิงห์โทโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพย์มณฑาหนูอุ่นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไทซีกอสเตฟโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตผ่องแผ้วโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนชาติธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนเดชวงอนุโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวุธปัสนาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต