รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๗๐๑๘ - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษฎาทาสีดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๖นายคมกริชนามแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๖นายพุทธชาติกองศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมาลีตะฮ่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมิโก๊เซะคิโนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรไพลินเกื้อหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๕นายจักรชัยสุภาษรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิตติญาบุตรวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมัณฑิตาช่างเหล็กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวระวินพนมไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปิ่นมณีรูปสวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวละอองทิพย์พรมศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๕นายเอกภพรุ่งเรืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๔นายณารินศรีสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายปฏิภาณชาญวิจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16มัธยมศึกษาม.๔นายพรพิทักษ์สระใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๔นายวรยุทธจอมสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18มัธยมศึกษาม.๔นายสืบศักดิ์รัตนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๔นายอดิศรตรุษเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐชนกศิริโชติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๔นายธนภัทรแซ่ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรชิตาอาจสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๔นายวีรภัทรเมืองไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศศิวิมลทองทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๔นายสหนันท์รัตนภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26มัธยมศึกษาม.๔นายสุวิจักขณ์ศรีสงครามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรณภาศรีทองมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญาพัชรทิพย์รักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจินตนาโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30มัธยมศึกษาม.๓นายชนะชนแซ่ลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชินิตาศรีสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติมาเทพประพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐชนาศิริโชติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34มัธยมศึกษาม.๓นายธนันชัยสันดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรขุนทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรไชยสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทร์จะเรียมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรวัฒน์ขุนสำนานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพดลคำลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิคกี้ นิโคลัสวอลล์แบงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิรัญญาอนุรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพรสิริเขียวจินดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูมินจูไหลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูริณัฐผดุงโภคาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมัตติกาสารีพิมพ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมินทร์ตาพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ่งไพลินเร่งพิมายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรฤทธิ์เต๋เก๋าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวราภรณ์พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริศราวังจำนงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต