รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๗๐๑๗ - โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุธวิเชียรโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๓นายกฤตปกรเตชะโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฉันท์สินีสำเภาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนาดุลคล่องแคล่วโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัฎทแก้วดีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปองคุณสุวรรณชนะโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวทัญญูอินทรวิเชียรโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาวรรณชอบทำกิจโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรภัทรทองเล็กโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศรศักดิ์หนูคาบแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดิ์ศิริระงับโรคโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิโชคยิ่งวุฒิวรกุลโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุนาทเหมือนวดีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแอนนาเวิร์นโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจตุคามบัวไผ่โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรรินทร์แก่งเพรียวโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาณภัทรทรายขาวโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเตชินท์ชลเจริญโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายถิรวัฒน์เตี้ยนวนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนรินทร์นาบุญโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปกาศิตเจะเหลาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปริชาตเชียรดรโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัญจนาชูเสน่ห์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพลรวรรธ์แสงทับทิมรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัฒฐพรณ์วัฒนถิ่นเขาน้อยโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิชัยยุทธครรชิตพงษาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิพรรธสิทธิเวชโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิยดาบุญช่วยโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรกิตสวนประเสริฐโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฟรังโก้พาซิน่าโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายโภคินชูแสงโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรุ่งเรืองปานยืนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิชชากรชุมแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิลัยวรรณช่วยเจริญโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศรัณยภัทรกันตังกุลโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิรภัทรนครจิตร์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรศักดิ์หงษ์ศิลาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุวรรณชาติอมรการโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุนธิดาแสงเงินโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนวีร์วิสุทธิธรรมโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทักษ์ดนัยสมทรัพย์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธราเทพจิ้วล้อโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภิษาพูลทวีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิ่นศิรีกาญจณะวิวิณโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลรัตนศรีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพุทธิชาแก้วณรงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวนาทชุมนวลโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรังสิมาเพิ่มนามโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวชิรวิทย์ซุ่นเซ่งโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวชิรวิทย์ทองศิริโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต