รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๗๐๑๗ - โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 168 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวดีเนยเนียนโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิตยาบัวรักษากศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินธิดาจันทร์หลวงโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๖นายพิบูลย์ทองสุขกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลดาคำสุขโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสิริยากรฤทธิสารกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินราชราชูโสโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุภาภักศรกระสินธุกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัชพลประดับโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจุฑามณีนารอดกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนาตาชาพลรามโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวฮิโรมิสุยะแก้วกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชยพลเอียดไฝโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิธานเนียมบางโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณีชมพูนุทอรัญรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิสรรค์ศรีเพชรโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒินุ่นสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพุทธพจนีย์เนื่องพิมพ์โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนฤมลนันแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธภูมิแก้วบุญโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพันธุ์ศรณ์สวาสดิ์วงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิตาสิงหบำรุงโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูมิพัฒน์ศรีผ่านอ้วนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริษฐาแก้วดีโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรรณภูมิสีกาลาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหพงศ์นิจกิจโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๓นายวิรันดาตันติวิทโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธีธิดาใหมเสนโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศรีสุดาจิตนาวาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนิวัชมาศจรโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภากรสุพันธ์นันท์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรนำผลโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๓นายสุทัศน์แซ่เอียบโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติณพงศ์เทพเรืองโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาภาภัทรศิริวัฒนพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องอังกูรต้นเงินโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก้องภพเภาจินดาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยกรจันทะลุนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๒นายเฉลิมวงศ์แก้วชนะโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยาเส้งอ้นโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชินชาติอวยชัยโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาภรสุราราชโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณภัทรคงผลาญโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิสรแซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทินกฤตกาญจนจำนงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุชเพชรสุทธิ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนเทพบุดดีคำโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยพัทธ์ประพฤติตรงโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนาทิพย์เพ็ชรนิลโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวกรกัณหริโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต