รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๗๐๑๗ - โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 191 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรพิษณุขุนเพ็งโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวจารินันท์เอี่ยมศรีกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตาภาพลภักดิ์โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษากศน.มัธยมนายฐิติกานต์พรหมดนตรีกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทรงพลนิจกิจโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษากศน.มัธยมนายธรรมชาติเยาวนานนท์กศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิษณามดีคงชายโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวนันทิตาโพธิ์หนองโคกกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพลเติมอธิกุลโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวเพชรรัตน์วรรณมุงกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยะณัฐสอกุลโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวศิริพรเงินแดงกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณฑริกขำวิจิตร์โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรธิพาอยู่เย็นกศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิลาศรักษ์แก้วสมศรีโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสรณ์ศิริรักษาสิทธิ์กศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัชร์หลวงชาโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพุฒิพรหวานเภากศน.อำเภอกะทู้วัดกะทู้คณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอณุวัฒน์ชัยพิทักษ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูณภัทร์จันทร์เมืองโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตตินหอมนุ่มโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชพลสะมาโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายขวานไทยเงยเจริญโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาวดีสุขคงโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทิศติพงษ์ผิวสลับโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิลักษณ์สุรางแสงมีบุญโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๒นายนัฎพลแก้วดีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณตันติธาครโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรสวรรค์พลเสนาโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาโฉมตรึกโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธาสิทธิ์จันทร์ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกื้อหนุนดำย่ำโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรักษิตดวงทองโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรินทร์ชูบุตรีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวศินประสานการโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรกฤตตันสกุลโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิชญ์โพชน์พันธุ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนกันต์เภรีฤกษ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๒นางสาวสวรรยาเทียมตรีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัชฎาภรณ์พรหมทองรักษ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิรวิชญ์จันทร์ปล้องโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชานนท์เจิมทองโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอธิศรามาโนชน์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิติสรรค์จันทร์ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรุณแจ้งประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฑีนฤทธิ์หิมพานต์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกภาพโพธิพฤกษ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกาญจน์พันธ์เป็นโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๒นายเอนกเพ็ชรนิลโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชาดำทองโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต