รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๗๐๑๕ - โรงเรียนกะทู้วิทยา
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 225 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวเปียทิพย์บุญแพงโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเจษฎาภรณ์พรมมาโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐภูมิวิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะแป้นสุขโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐภรณ์เอกสินธ์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงษ์สีหล้าโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดวงไพรินเทพาศักดิ์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรคงผลาญโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๖นายธนพลโกมาระเดชโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญยพรเมฆปั้นโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพิมพ์เทพินทร์เทพจันทร์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวรัตน์หาญศรีโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิลักษณ์ธิอูปโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัจญวาวงพระหัตโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๕นายกษิดิศอุนหัวเรือโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรลิ่มสกุลโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๕นายธนธรณ์ทองโอโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุพงศ์สองแก้วโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๕นายธัญญาวัฒน์แสนสุริวงค์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวนนท์สมานเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวันรัตน์เดโชไชยโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมลิสสาศรีหนองห้างโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๕นายพงศ์ศักดิ์ชาตรีโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิทวัสคงนครโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๕นายพุฒินาทมะลิทองโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรดาเทศะบำรุงโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๕นายภานุวัฒน์ไม้เลี้ยงโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๕นายภูผาแจ้งไพรโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิสาแจ้งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุกัญญาอินทร์ด้วงเกิดโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสราเอียดยี่โรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๕นายอนันดาเตียงน้อยโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริปรียาสมมากโรงเรียนบ้านบางทองวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกฤติมาคำฤาไชยโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญญาณัฐแก้ววันโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญญาภัทรเผ่าสิงห์แก้วโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเกียรติยาบุตวงษ์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขนิษฐามะโนราโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขวัญสุดาหงษาธรโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเขมอักษรขันทองโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42มัธยมศึกษาม.๔นายจักรภัทรชำนาญกิจโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๔นายจิรกรพุทธพงโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเจนคีดแวลโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๔นายฉลองชัยสุขคงโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46มัธยมศึกษาม.๔นายชาญชัยเย็นใจโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๔นายเดชาพลพรมบุญแก้วโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวตะวันฉายชัยมงคลโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวทักษิณาจันทรวรชาตโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวทัณฑิมาเภาชัยภูมิโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต