รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๗๐๑๕ - โรงเรียนกะทู้วิทยา
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 364 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายกวินพรมหันต์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธยาน์อักษรทองโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๖นายกาวินเลาะสุริยาโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลสุนทรกิจโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑาพรพุ่มไพบูลย์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตนุพัทร์พวงมาลัยโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๖นายบุณยกรกระต่ายจีนโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวากักกอโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๖นายปรีชาหวายเหลาโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภัสสราสุขวิสัยโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปาริชาติเศษคงโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรภิมลสวัสดีโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเพชรไพลินทองอนันต์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญากองการโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๖นายไพศาลสะสมนิยมโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภคินธรวรเมธามาศโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๖นายภาณุพงศ์สัจจะวิริยะกุลโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิงหาแจ่มอินทร์โรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมินท์ตราสุพันธะจิตโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิศักดิ์ธรรมจินดารักษ์โรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๖นายรุจดนัยเมฆเกตุโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมลฑาชิดเชี่ยวโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิณิชยาแสนอุบลโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนวัชนุ่นคงโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๖นายวิธวินท์วงศ์แฝดโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรณิกาแก้วมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวแสงสุรีย์ตั้งวินิตโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษิดิ์เดชศรีคิรินทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอาติมายาดีโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาทัศน์สิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๖นายอิทธิกรใจมั่นโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญจิราอ้นทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกชพรรณมุ่งปั่นกลางโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมจิราอ้นทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกณภัทรคงช่วยโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจตุพลแสงแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกนกกาญจน์แหวนเพชรโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจตุภูมิแสงแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๕นายกันตินันท์ดัชถุยาวัตรโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักกฤชนนท์ขุนทดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๕นายกิตติศักดิ์เป็ดทองโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรวาลสมเกื้อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจณิสตาแก้วเกตุโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์พริกแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวช่อทิพย์สงอุบลโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญาณวรุตม์หาญมนตรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐนนท์วิสุทธิคุณโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติรัตน์ศรีบุษย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๕นายทัศพงษ์อินทะพันธ์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐกฤตไชยชำนาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)วัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต