รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๗๐๑๕ - โรงเรียนกะทู้วิทยา
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 351 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภัสวรรณโปชูโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลญาสุขกลางโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรัตนภาขาวเครือโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์จิรารักการงานโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาววนินทยาสุจินพรัมโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาพรดำคล้ำโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอนันตญาบัวซ้อนโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์จุ้ยส่องแก้วโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกุลธิดามณีวงษ์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวรุตม์โลมชาติโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐพลแจ้งพรโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยวัฒน์อาจหาญโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนภัสสิริเสาะพบดีโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรทองเพ็งโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนวรัตน์ดาราพงษ์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรยุทธพันภูโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวน้ำทิพย์ไซลิงเกอร์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัณฑิรารอบรู้โรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๕นายปริชญ์ชลธารโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาวินโภลินโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปัทมาวดีคล้ายแก้วโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมูฮัมหมัดยูฟีจำปากลายโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๕นายพงศภัทรสมัยโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรุ่งอรุณระเด่นโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๕นายพนณวัฒน์วงค์กระโซ่โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโรชันสุภาษโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๕นายวัชรชัยโต๊ะแอโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกิตติ์ชำนาญโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๕นายสรศักดิ์พาทีโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวิชญ์อินทผลาโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสิรินวรีรัตน์สันหลีโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรานันท์ช่วยรอดโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๕นายสุทธิกิตติ์ไกรทองโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัตราไกรศาสตร์โรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๕นายอนุพงศ์แดงนวลโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิญญาเสนาภักดีโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอรอังกูรพลพันธุ์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายหรรษธรลือเสียงโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอาทิตยากุลสุขโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์แซ่หยกโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอาทิตยาอยู่ทองอินทร์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอุดมทรัพย์พูนพนังโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๕นายอิทธิลิ่มสุจิโรจน์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรวรรณทองซังโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๕นายอิทธิพลสุนทรโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกวลินพิมพ์ทองโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๔นายกฤษนัยวงค์อามาตย์โรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญธิดาเจริญผลโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๔นายชนะชลมหาพรมวันโรงเรียนกะทู้วิทยาวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเคียงฟ้าบำรุงผลโรงเรียนบ้านกู้กูวัดอนุภาษกฤษฎารามคณะจังหวัดภูเก็ต