รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๖๑๐๑ - กศน.อำเภอพระแสง (กศน.)
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกพรชัยสอาดกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทรรัตน์เพราะบุญกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3มัธยมศึกษาม.๖นายนพณัฐด้ามพรหมกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวฐานิดาพุฒแก้วกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5มัธยมศึกษาม.๓นายธนพลแก้วเจริญกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาววรารัตน์เลิศไกรกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี