รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๖๐๔๓ - โรงเรียนพุทธนิคม
ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสิริวดีชูสุวรรณโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรทองสาลีโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวดลพรหมจันทร์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกศรีไทยโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจินดารัตน์รักบางแหลมโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันย์ชนกทิพย์รักษาโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลภัสรดาบริพันธ์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิต์ภัทรบัวชูโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรภัสสรเรืองเวชโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสริตาเศวตศิลป์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตขินท์ทองมากโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรยังอ้นโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภาบุญแก้วครุฑโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาชุ่มติ่งโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาสมทรงโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสส่งปลื้มโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญธิตาทองใสพรโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาบุษบงโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาบุษบงโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ลภัสเกตชูโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิยดาบุญหอมโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรพรรณพรมทุ่งฆ้อโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวศักดิ์วงศ์พรหมโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุพงศ์จำปาโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิภากรจันทร์ภูชงค์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุตาภัทรเขียวแมวโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธัสชุมเปียโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหกรณ์บูรณะวงศ์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอติกานต์เพชรศรีโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริพรชัยอินทร์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์พัฒน์ชนะโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐการณ์จีนกุ้งโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราธิปสุขมีโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาจำเนียรโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวดลนวลปานโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวิศมาฆทานโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศภัทรเพชรรัตน์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิภัทรเจริญรักษ์โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณิการ์ครุฑศึกโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ศรีน้อยโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวัฒน์คอนมั่งโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิมลณัฐใจดีโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติกรแสงเพ็งโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรขันธ์แก้วโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงยุวภัทรเหล็กแท้โรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรีจันทร์แก้วโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษกรณ์แก้วประเสริฐโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวริกรธรรมรักษาโรงเรียนพุทธนิคมวัดปาลิไลยก์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี