รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๖๐๔๑ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สฎ.
ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 198 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกกาญจน์วิวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2อุดมศึกษาครูนางสาวนฤมลมนจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกพรเนตรวงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกพรหนูเสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกอรอุทิศไทยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตพลคงเทพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณะทิณวงศ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์สินีโภคบุตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจตุพรจันทร์เพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภาสามตรีกันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรเมธแผ้วชนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราพรแช่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชฎาภัทรแก้วสังข์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชยทัตเปรมประสงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยพรไชยสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัชชารีย์รัตนราชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัชพลดำสุวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิชาพุฒทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิทองโมถ่ายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชารีย์คงเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดุษฎีทะเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงต้นข้าวรัฐวิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตแก้วเกลี้ยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพัฒน์ชูแดงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภูมินิลเอี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนรวิชญ์เหล่ายังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิติภูมิจันทร์พฤกษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบัณฑิตาแสงจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปณิดาบัวเพ็ชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดาใสสะอาดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปภัสสรเชิงสมอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิ่นจุฬาสายฟ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยพรล่องพรหมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลกฤตศรีสว่างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัสกรแดงนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัสราภรณ์พรมศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภิศโสภาทวนทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยศธพรญาโนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายลัทธพลทองมากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายลัทธิพลชูศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายลาติณห์สิงห์เอี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริศราวุฒิพงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาวรรณแก้วขำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิริทธิ์พลบุญธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิสสุตาเชื้อบ่อคาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิริมลทองมากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภวิชญ์เทียมยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสรัญญานิลอรุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสโรชาคงปาลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธารสฟองมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี