รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๖๐๔๑ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สฎ.
ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 156 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชวรรณส่องแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2อุดมศึกษาครูนางสาวอุทัยทิพย์อินแจ้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลวรรณพินิจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4อุดมศึกษาครูนางสาวกมลพรรณช่องสมบัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรกนกทิพย์พิมลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกวิสราพัฒน์ชนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตินันท์น่านสลดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภาศรีนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนากานต์ทิมรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินกฤตยาแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณภาฉิมเรศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัชชานันท์แก้วยาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐฐินันท์คชเวชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาดาวเปียกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐธยาน์ชูโลกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณันธิวัฒนายืนนานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดณุวิศอินทรอักษรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดนยวรรธน์อุดมกันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดารารัตน์แก้วศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเตชินรองสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทนงศักดิ์ทองแพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทรงพลไกรวงศ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทวีศักดิ์วรพัฒนกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทักษวดีสุดเส้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทินภัทรรอดทิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรพรรณทูเลียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนวรรณกลิ่นจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญชนกสุทธิพิบูลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญชนกสุวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรศักดิ์แก้วนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนธณัฏฐ์แสงจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนัทชาวังวิเศษกุศลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปฏิพัทธ์สุพัฒน์แก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปวริศาเมืองช่วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริฉัตรรักมากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรทิพาสีบุญราษฎร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลกฤตใยฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชรพรปฐมพรหมมาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชรพลปานกลางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชรัตน์ทองคำเสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชญาภาแสงมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภัทรจิตเสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแพรภาคิดโปร่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภคนันท์สุวรรณศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัสกรสอนจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโยษิตาอยู่สกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรัชนนเจริญวงศ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวริทธิ์ธรดาวเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิกาญจน์เรืองรัตนวิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศศิพงษ์อิ่มใจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีวัดธารน้ำไหลคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี