รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๖๐๒๐ - วัดควนท่าแร่
ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสาวิการาชรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2อุดมศึกษาป.ตรีนายชลภัทรพรมชาตรีโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทวัฒน์พรมโชติโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฏิพัทธ์จำนองโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคณิศรหลวงวิชาโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรพรภัทรบุญประคมโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรรัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชูเกียรตินวลละอองโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐธัญพงศ์รักชาติโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกํณฑ์อเนกรัศมีโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอริยะพัฒน์ทับทิมเดิมโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนฤเบศน์นาคเดชโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาผุดมากโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพุธิตาสวยงามโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอโนมาพิมพ์ภาโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนันต์ธรณ์พลวิชัยโรงเรียนบ้านหนองเรียนวัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไกรวีส้มแป้นโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรินทร์ดินกระโทกโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอาทิตประดับโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนันตาขำคมโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตุลยวัฒน์เทพารักษ์โรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนราวิชญ์เสี้ยนแก้วโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรณกรเถียรวิชิตโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปณชัยรามแป้นโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกียรติกำธรน้อยแผลงโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนฤมลสิงหวัฒน์โรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิภาแก้วมณีโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธีรนาฎเพ็ชรพรายโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลักษมณนาคกุลโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานินดำเกิดโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสลิลทิพย์แก้วรอดโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลดาลาเทศโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศาบุญพิทักษ์โรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมุขอันดามุขรัษฎาโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาริชาติมัณชิมโรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชาพรภาระดีไพเราะห์โรงเรียนวัดควนท่าแร่วัดควนท่าแร่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี