รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๖๐๑๙ - วัดชโลตตมาราม
ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 194 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนกันต์สอนประสมโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2มัธยมศึกษาม.๖นายธีรภัทร์หวามากศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปชาธิปชัยทองโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบัณฑิตาพรหมม่วงกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลิตาทิพย์น้อยโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๖นายพัชรพลขาวผ่องกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์แตงกรดโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรุ่งฤทัยชูราศรีกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพลเหมือนวงษ์โรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศิริรัตน์พัฒน์คงกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนวพลเพชรอาวุธโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐภัทรกุลศิริศรีตระกูลโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภาสติตรงโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐวิกาทองขำโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์ขวัญชุมโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16มัธยมศึกษาม.๖นายนรินทร์ธรพรหมมนต์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไปรยาคุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิไลวรรณนาคพลโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยวรรณฉิมโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20มัธยมศึกษาม.๖นายวิศรุตโฉมราชโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์ทองเนียมโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22มัธยมศึกษาม.๖นายวิศวะแซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชาภัทรเรืองจันทร์โรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดารัตน์กู้เมืองโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวันรัตน์ตั้นเคี้ยนโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26มัธยมศึกษาม.๖นายเสกศักดิ์สุขใหม่โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณทัตใจธรรมโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28มัธยมศึกษาม.๖นายแสนยากรทิพย์ประชาบาลโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยิ่งเจริญสุธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30มัธยมศึกษาม.๖นายอดิเทพชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาภรณ์เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32มัธยมศึกษาม.๖นายอภิวัฒน์วงค์กลางโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกพรชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34มัธยมศึกษาม.๖นายอภิสิทธิ์เสือแสงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกาญจน์สมรักษาโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกมลพรรณเหลาสีโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิชาศิริพันธ์โรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกิตติยาฉวางโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรมั่งมีโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40มัธยมศึกษาม.๕นายจักรีรักบำรุงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทนาด้วงชูโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิณณพัตรัตนวิเชียรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิชนันท์ทองกูลโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44มัธยมศึกษาม.๕นายจิตกรตะวะนะโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวนัชพรใจสมุทรโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46มัธยมศึกษาม.๕นายจิตวิสุทธิ์ศรีโบราณโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวราภรณ์พรมโชติโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลชาดาปลอดถิ่นโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวสุธรสุขใสโรงเรียนบ้านคลองยาวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50มัธยมศึกษาม.๕นายฑณทัศน์หมื่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมวัดชโลตตมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี