รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสตูล ภาค ๑๘
นักธรรมชั้นเอก - ๕๒๗๔๐๐๑ - วัดควนกาหลง
ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง สตูล

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนันต์เจียะจิระวิบูลย์อานนฺโทวัดชนาธิปเฉลิมคณะจังหวัดสตูล
2พระบุญมีศักดาวุธฐานวีโรวัดชนาธิปเฉลิมคณะจังหวัดสตูล
3พระสมชายชีพกล้าหาญกลฺยาโณวัดพิทักษ์คลองขุดคณะจังหวัดสตูล
4พระกันตพิชญ์ภู่วิเศษนิรโตวัดหน้าเมืองสตูลคณะจังหวัดสตูล
5พระสมุห์กลิ่นกุดประทายกตคุโณวัดเหนือคลองโพธิยารามคณะจังหวัดสตูล
6พระธรรมธรสุวรรณคีรีรัตน์เตชปญฺโญวัดราษฎร์ประดิษฐารามคณะจังหวัดสตูล
7พระธนชัยวงศ์ราชฐิตสีโลวัดอุไดพัฒนาวาสคณะจังหวัดสตูล
8สามเณรธีระพงศ์อรน้อมวัดอุไดพัฒนาวาสคณะจังหวัดสตูล
9พระประกอบศรีวิจิตรทยาลุโภวัดราษฎร์ประดิษฐารามคณะจังหวัดสตูล
10พระเรืองไทยชัยรุ่งเรืองกิจปภากโรวัดอุไดพัฒนาวาสคณะจังหวัดสตูล
11พระจรัสดีชูปิยสีโลวัดอาทรรังสฤษฏิ์คณะจังหวัดสตูล
12พระวิโรจน์สังข์อยุทธ์ฐานกโรวัดทุ่งนางแก้วคณะจังหวัดสตูล
13พระอัครชัยสังข์ทองกมฺมสุโภวัดปากบาราคณะจังหวัดสตูล
14พระปุณวัฒน์อุบลฐานวโรวัดทุ่งขมิ้นคณะจังหวัดสตูล
15พระพิพัฒน์อังสุภานิชมหาปุญโญวัดชมภูนิมิตรคณะจังหวัดสตูล
16พระกีรติประทุมมาปญฺญาวุโธวัดโพธิ์เจริญธรรมคณะจังหวัดสตูล
17พระสราวุฒิดำเรืองธมฺมวโรวัดโพธิ์เจริญธรรมคณะจังหวัดสตูล
18พระประเสริฐชุ่มชื่นธีรปญฺโญวัดเกาะเนียงคณะจังหวัดสตูล
19พระอธิการนิทัศน์แก้วประดิษฐ์สุทสฺสโนวัดท่าชะมวงคณะจังหวัดสตูล