รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นเอก - ๕๒๖๙๐๐๑ - วัดควนสบาย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนันทร์เวศน์พรมชาตรีวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2สามเณรทักษิณเครือจันทร์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3สามเณรเกียรติศักดิ์แก้วเจือวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4สามเณรสุพศินระพือพลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5สามเณรปิยพัทธ์พรหมสุวรรณ์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6สามเณรคฑาวุธพวงไทยวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7สามเณรอนุชาทองสัมฤทธิ์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8สามเณรภูมิพัฒน์ชูแก้วร่วงวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9พระวิเชียรอมรกุลสุธมฺโมวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
10พระสมปองหนูลิพันธ์ขนฺติธมฺโมวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
11พระศิริวัฒน์หนูแก้วสิริวฑฺฒโนวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
12พระจันทร์แก้วสุริยะจนฺทูปโมวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
13พระนันทพลพุทธรักษาสุนนฺโทวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
14พระอินเดียละงูเตชวโรวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกระบี่
15พระอธิการมนัสทองเมืองชยสิทฺโธวัดคงคาสุทธาวาสคณะจังหวัดกระบี่
16พระสมเกียรติเอียดเกื้อนิราสโยวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
17พระจรัญศรพรหมฉวิวณฺโณวัดภูมิบรรพตคณะจังหวัดกระบี่
18พระมานพถนัดช่างแสงสนฺตวาโจวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
19พระชนาธิปช่วยชาติอิทธิเตโชวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
20พระอธิราชขุนทองเตชปญฺโญวัดเขาหัวสิงห์คณะจังหวัดกระบี่
21พระไพศาลชุ่มชื่นภูริปญฺโญวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22สามเณรวรโชติฤทธิ์ชัยวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
23พระเจษฎาเกลี้ยงบุตรสิริปุตฺโตวัดท่านุ่นคณะจังหวัดกระบี่
24พระฐิติวุฒิชูบัวทองฐิตสุโภวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
25พระสมปองสมยานิสโภวัดถ้ำทิพย์ปรีดารามคณะจังหวัดกระบี่
26พระวีรยุทธหิรัญรักษ์ฐิตธมฺโมวัดอ่าวลึกเหนือคณะจังหวัดกระบี่
27พระณัฐชัยอินแก้ววรเสฏฺโฐวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดกระบี่