รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๗๒๐๑๒ - วัดเอก
ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชนะพลสุวรรณคีรียสธโรวัดทุ่งบัวคณะจังหวัดสงขลา
2พระธีรภัทรถนิมพันธ์จนฺทวํโสวัดอ่าวบัวคณะจังหวัดสงขลา
3พระภูวเดชภูมิรัตน์อภิวัฑฺฒโนวัดแหลมบ่อท่อคณะจังหวัดสงขลา
4พระอาทิตย์เครือแก้วนาควโรวัดเกาะใหญ่คณะจังหวัดสงขลา
5พระอมเรศนวลศรีนาควโรวัดเกาะใหญ่คณะจังหวัดสงขลา
6พระประวิทย์เกิดชูอมรสิริวัดกาหรำคณะจังหวัดสงขลา
7พระไพศาลราชเมืองขวางสิริธมฺโมวัดกาหรำคณะจังหวัดสงขลา
8สามเณรอนุชาเซาะซิ้ววัดกาหรำคณะจังหวัดสงขลา
9สามเณรสรศักดิ์ละอองแก้ววัดกาหรำคณะจังหวัดสงขลา
10สามเณรจิรายุหนูช่วยวัดกาหรำคณะจังหวัดสงขลา
11สามเณรไกรศรเรืองรักษ์วัดกาหรำคณะจังหวัดสงขลา
12สามเณรศรรักคงสีวัดกาหรำคณะจังหวัดสงขลา
13สามเณรเสฎฐวุฒิเสนปานวัดเอกคณะจังหวัดสงขลา
14สามเณรธนากรอัครพงค์ชัยวัดเอกคณะจังหวัดสงขลา
15สามเณรเดชาธรแซ่เจ่วัดเอกคณะจังหวัดสงขลา
16สามเณรธนวัฒน์บัฏเสนวัดเอกคณะจังหวัดสงขลา
17สามเณรนันทวัฒน์รุ้ยหมานุ้ยวัดเชิงแสกลางคณะจังหวัดสงขลา