รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๗ - วัดพรุดินนา
ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสัญญามานุจำปิยธมฺโมวัดเพหลาคณะจังหวัดกระบี่
2พระวิภาคยางรักอุทโยวัดเพหลาคณะจังหวัดกระบี่
3พระสรายุทธคงภัคดีสิริคุตโตวัดเพหลาคณะจังหวัดกระบี่
4พระชะเลงศักดิ์ลือนามชยธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
5พระธวัชชัยคหะวงษ์ธวชฺชโยวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
6พระสัมพันธ์หนูพุกฐานุตฺตโรวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
7พระกรัณยาภาสชูมณีกิตฺติปญฺโญวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
8พระฉัตรไชยหงษ์เจริญฉตฺตชโยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
9พระชญวัตทับทิมเมืองธโณวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
10พระนัชธีศรีทองอตฺตทโมวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
11พระทวีศักดิ์จันทร์เรืองฐานากโรวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่