รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๙๐๐๙ - วัดคลองน้ำเขียว
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว

แสดง 1 ถึง 50 จาก 139 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรดาศรีจันทึกโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรืองวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑามาศงามพักตร์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
3อุดมศึกษาครูนางสาวทิชากรวัดสง่าโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายป้องศักดิ์ขุนทองโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรพาพันโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
6อุดมศึกษาครูนางสาวชนิดาเพ่งผลโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโยธินอุกอาจโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์พาพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
9อุดมศึกษาครูนางสาวสวิตตาพิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิจิรเวทย์เจษฎาโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิณกรณ์พิมแพงโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
12อุดมศึกษาครูนางเปรมสุรางค์วรสันต์โรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชุติพนธ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณะฆ้องเถื่อนโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
15อุดมศึกษาครูนางสาวศิรินทิพย์สืบจากศรีโรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระวุฒิอุกอาจโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรพนธ์ดีจริงโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอานนท์วงศ์ษาบุตรโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาวิตรีศรีพิรามโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรวันทาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนทวัฒน์บุญเเย้มโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิชัยดารักษ์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรยุทธอารีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมณฑวรรษภูมีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทร์จิราแก้วอุทาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรภพวงษ์ทาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนนทกรณ์สอนจันทร์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรพงษ์ภิระโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรสอนประไพโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริตามูลละโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษตเมธโพสาวังโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชฎาพรทาเลโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรบดินเรืองสาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดาววิภาบุญหลายโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิชัยอารีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธญวรรณสุสุดใจโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไวภพพูลเพิ่มโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสาแสนมีชัยรัตนาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุมิตราอารีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธาราทิพย์ดีไร่โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอัญธิกาเกินสอนโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดารัตน์บุตรโสภาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกตุน์นิภาพิศิลป์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิตยาสังฆทิพย์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรัญญาเหรียญทองโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมณฑน์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุนิสาเจริญศิริโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญจน์ญาณากรสโมสรโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุนิสารอดกรณ์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวลินธรภูศรีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว