รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๗๓ - วัดคลองมะไฟ
ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรจันสมดีโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวเดือนเพ็ญบุญไทยโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระวัฒน์แก้วมณีโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาครูนายเทอดภูมิพันชัยภูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวสุนิสาใยเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรลภาเพ็งพรรณโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาครูนางสาวเหมือนขวัญใจชื่นโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัสสรร่มสุกข์โรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิลัยพรดีพาโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาริสากนกชัยไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัคสรพรมรักษ์โรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอุชุกรแสนบรรเทิงโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขนิษฐาฟองสมุทรโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์ดอชนะโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตวิชปิ่นทองโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิลปัทม์ทับสุขโรงเรียนบ้านวังรีวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิกานต์ชัยชาญโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติศักดิ์ผลัดมณีโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพนธ์มาเจริญโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบัณฑิตาโชติชื่นโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชชยดลย์กึ่งกลางโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวลายุธแก้วยงกฎโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวุฒิมั่นใจโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพลพงษ์ไสวโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตธนพลแจ่มศรีโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฉันท์สินีพระชนะสงครามโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐกานต์ขำคงโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทิพัฒน์วิจิตศักดิ์โรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงประภาสินีคงเพ็ชรศักดิ์โรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปารณีย์ขำคงโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัฒน์สิญาจิรบวรวงศ์โรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศธรโพธิ์สมโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศตพนธ์ผองสูงเนินโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุฑามาศปลื้มใจโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิเทพบุญน้อยโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดุลวิทย์สมเพราะโรงเรียนบ้านแก่งดินสอวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤทัยวงศ์เลิศโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิธิศเจนเขาโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรินรดาจันทรวงศ์โรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรณันโพธิ์ปิ่นโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเมธประกอบสุขโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณพรนันทะสีโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนลินทิพย์พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศินิภาพุ่มไสวโรงเรียนบ้านคลองมะไฟวัดคลองมะไฟคณะจังหวัดปราจีนบุรี