รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๗๒ - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังกวาง
ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 221 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณเคนรังโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาผอ.นายสัญญามีชัยโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกนิภามณีศรีโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกนธีกรรมทอนโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางนภาพรหมวดอินทร์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงศักดิ์จิรัมย์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารุวรรณมาลาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาครูนายประดิษฐ์หมวดอินทร์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทรกานต์เขียวทองคำโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจีรานุชเคลือมั่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรัฎฐ์โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑามาศพรมเทาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงศ์ปะสังคะเตโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจตนิพัทธ์สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงศ์โอบอ้อมโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณิศาศิลารัตน์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติวรดาฟักทิมโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาวฐานิกาสุติพัฒน์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกานต์ไทรทองโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐญาฎาลีดอนงิ้วโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณุฏิยาโพธิ์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิญาดาขันทะโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดารินทร์สีนนท์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัตน์เครือมั่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทักษ์ดนัยผางสำเนียงโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปภาวีผุยวันดีโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์ธีราสีทอนเหลาโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรายฟ้าสุขสามโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิพาดาสัตตะบุตรโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัญจพลยศผักแว่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภาใบบัวคงโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยธิดาเหนี่ยงแจ่มโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพนาวันหมวดดีโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชรพรวงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพนิตษางามมากโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิจิตราเวชเจริญโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัณฑิลาเงินสร้อยโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์มาโนตโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงยุพินสรสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภูมิวังแก้วโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรามิลทาจันทึกโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวัทนวิภาพันธ์แดงโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรวรรณไปแดนโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิชุดาชะรางรัมย์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาศรีพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิลาวัณย์ภักดีอิ่มโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเวธกาพริกเทศโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภิสราภักดีรัตน์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรันญาใบบัวคงโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุพิชชาหลงหนองบัวโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี