รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๗๑ - โรงเรียนบ้านโคกสั้น
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทิมาจันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิสติภาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐสิทธิ์เรืองทองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิฆัมพรมีโสมงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิ่นมณีปางเดิมโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัททิยาสิงห์สมดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมัญชุลาแสงสว่างโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรามเทพสินธุ์เชาว์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวายุทับสุขโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภาพยันตะชัยโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิวัฒน์คำกุลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเดโชชัยภูมินโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทิวากรสังสะเกตุโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรภัทรขมสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาสนาค่ำคูณโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี