รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๖๔ - โรงเรียนบ้านประพาส
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาแสงอุไรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวรัตนาภรณ์ผมน้อยโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชาบุญยงค์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจินตนาคำมุกโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวันต์นพตากูลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนฤดีสุระพินิจโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชราพรรณดีแท้โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวดีบุญเรืองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวาสนาใยเกตุโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภารัตน์เจริญทัศน์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิเดชฉุดหลักทองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอารียภรณ์ดวงเล็กโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอิทธิพัทธ์แท่นทันโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษดาที่ชอบโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญาณัฐผลาโชติโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกศยาโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรรินทร์นิลจันทร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรนันท์ยาสัจถาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเฉลิมชัยโพธิ์แสงโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนกนันท์เป็นนวลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายญาณภัทสีแก้วอินทร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐชนนอิ่มเจริญโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒินาลาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทรงเกียรติบุญเชียงโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนาคินเบ้าชมภูโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธัญพลกลิ่นเกษรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิดารัตน์พุ่มผลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรศักดิ์พิทักษ์จินดากุลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิภาวรรณสินแก้วโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบุรพลหวังดีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบูรพาสายสำลีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปัญญามาบกลางโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเปรมสิณีแซ่โล้โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิทยุตม์สุรโชติโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมษ์วิภาคงเมฆโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงยุวรรณดายุทธศรีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรพีภัทรศับเสนาะโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรวิภาสบุญลี้โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรุจิรามิ่งมัดโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวนิดากาญบุตรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวนิดาจำลองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรดาฟองเมืองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวัชรพลสายสีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวีรภัทราบุญผลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริชัญญาเพ่งเล็งดีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริประภาวงษ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพัตราพุ่มชื่นโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเสกสรรสมหอมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอพิญญาชำนิมาศโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรถกรเทพวงค์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี