รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๖๔ - โรงเรียนบ้านประพาส
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 112 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวอุทุมพรใจเกษมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายการุณสาหรอดโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันต์กวีจรัญญาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกศกนกปอสูงเนินโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์พันเพ็ชรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาติชายวงโสภาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลย์สุดาตรีอินทองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณปภาภูนารีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพัฒน์แก่นเผือกโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณฤเบศร่มโพรีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติ์ศุภณัฐคงศัตราโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรรมนูญสินกลัดโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญสุดาสายสำลีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมณฑิราเพชรพาลีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรโชติมะหิงสิบโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรญาปานศักดิ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิราธารบุญลี้โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีระยุทธมั่นสดับโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพลจิตบุญชื่นโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมศักดิ์ภักดีบุรุษโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนากานต์กานารักษ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาดาจันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนากานต์ชุมพลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธินีเติมศักดิ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณภาสิงห์มีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสรีโพธิ์พันธ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญานิกาวาปีโสโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอดิศรไพรดำโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาราภรณ์ลาดนอกโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอรวรรณแซ่หงีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติวัฒน์ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอาทิตย์สำราญจิตร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์เดชจันทบุตรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกัมพลผลจันทร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกรานต์พิมพงษ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยางกูรบุญสมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลโปร่งสุริยาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัยภัทรสีแก้วโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐรัชต์จิตตะนันทน์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนดลอินทรไพรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนัยหอมดวงโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธาดาพงษ์เบ็ญจศาสตร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรรามภักดีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรจันทร์สืบโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพุฒิพงศ์สมกระโจมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญสิริวรศิริโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเยาวเรศลาพงษ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาวินจีบโพธิ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฤทัยรัตน์หวยครบุรีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี