รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๖๔ - โรงเรียนบ้านประพาส
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวธวัลพรยางนอกโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกานดาตรีอินทองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรินทิพย์มีสังขะโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางปิญาภรณ์วาดไธสงโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเขมชาติสุขสบายโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฎาแก่นปัดชาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปุณยพัฒน์โนนอินทร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทัตเทพบุญผลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธีสายชนะโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์ประภานัติพันธ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิสิทธิ์จันทร์พิษโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนิสรอ่อนนิ่มโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรวิชญ์ศรีกองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญพิชชาจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิติพัฒน์ใยบัวหลวงโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิภาภรณ์ใจกล้าโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธารินทร์ผลเจริญโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปลายข้าวสืบสุนทรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัญญาวีพรมวิหาญโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรักษ์อาทิตย์แท่นหินโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฝนหลวงสงค์มีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรุ่งรดิศยงยิ่งกล้าโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรรณิภาทัพเณรโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์เนตรวงค์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรดนย์ทองพบโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรถธิฌาจ่าอินทร์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรวิชญ์ทองพบโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรถพลพรมมาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัฒนสินพุ่มสุวรรณ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณมุ่งสุดใจโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรณ์ธีรภัทรโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณลักษ์เทพวงค์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนันชัยปรุงนิยมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวีตาแสงสุขโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติกานต์ชัยสาโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิตติมาประพานโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์บุญสมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคริษฐ์วงค์ปานโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพัฒน์บัวเข็มโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทิมาอินทวงศ์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑามาศเจริญทัศน์โรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนานันท์ชุมพลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชมพูนุทสิงห์ซอมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลลดาเสนาพลโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณัชหงษ์ทองโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาดาไม่ย่อท้อโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณริดากระแสโสมโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลโพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐมนทรัพย์เสนาะโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเดชดนัยรวดเร็วโรงเรียนบ้านประพาสวัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)คณะจังหวัดปราจีนบุรี