รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๖๓ - วัดศรีษะเมือง
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 268 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์วงษ์ยะปานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทิวากรสังสะเกตุโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรภพทิพย์เขตโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรภัทรขมสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลิตาคงน้ำโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาสนาค่ำคูณโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรกฤตระหงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทิมาจันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนชัยสว่างพันแสงโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิสติภาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคฑาทองเชิดชูอำไพโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐสิทธิ์เรืองทองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐปกรณ์อินทร์แก้วโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเดโชชัยภูมินโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยธิดาสมน้อยโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิฆัมพรมีโสมงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุชญาประทุมมาศโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิ่นมณีปางเดิมโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิญานิสเฉียดพรมราชโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัททิยาสิงห์สมดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนธรเพลินสุขดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมัญชุลาแสงสว่างโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเศรษฐพันธุ์สีแสงโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรามเทพสินธุ์เชาว์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไกรศิริคำไกรโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวายุทับสุขโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอธิปสุธรรมโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภาพยันตะชัยโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชพลภูมิภักดิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิวัฒน์คำกุลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลศรีสมลาภโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศุภาพิชญ์พรมเมืองขวาโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์มนทองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุภิชญาอิ่มจิตร์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวนัชพรสินเจริญโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวลลิตภัทรสุทธิประภาโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญานันจันทะภาโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญาภรณ์วิรุญญะโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐปานยิ้มโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสกุลรัตน์รัตนขันแสงโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาสีดำโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวประภาพรบางประสิทธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณกรดีล้ำโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๖นายฐปนาไชยสารโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกบุญเรืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชาลินีวังคีรีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์พิศาสายสินธุ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเพชรกาญจน์สำเรือโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรวลัญชญ์สุทธิธรรมโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรชนีกรสายเสนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี