รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๖๓ - วัดศรีษะเมือง
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 315 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลพัชรโม่งคำโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษดาทับสุขโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนพรัตน์มูลวันโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลียาลิศนันท์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัทธนันท์คำอ่อนโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพาพัฒน์แสงอรุณรุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพุฒิพงศ์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราธรธาตุทำเลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรภรมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภัสสรแสงนิลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิพุธพากองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาคตภูธรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุพงศ์แก้วบพิธโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพีรดาประชากูลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์สิงสมดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูภิภัทรสุขแจ้งโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยรัตน์ทาภู่โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมษาพ่วงป้อมโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลพวงแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวันมงคลสุพรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิจันทร์ขาวโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมิตรานครขวางโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกฤตสระแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอติชาติดวงอินทร์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมิตราพรทรัพย์คงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตาพูลจวงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวงศกรธิธรรมมาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธาราทิพย์เครือถาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวันวิภาธาตุดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชลคำใต้โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาษิฐีลันวงษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนัทช่วงเปียโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภินดาวงค์อามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนวกมลบุญรอดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอติยะเอิบอิ่มโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทนัชโพธิ์งามโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอาจารีศรีรักษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชริศาเสาวคนธ์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรรณิการ์ดีพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์โม่งคำโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤติมาพลศรีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรวงค์แก่นทองแดงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพงษ์แสงสว่างโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราเชนฝอดสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวิชิตถาวรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริษฐาลันวงษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายโชตินิมิตทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรภัทรโม่งคำโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปานวาดเลาหสินนุรักษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยภัทรขันสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี