รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๔๑ - วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 207 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางชุติกาญจน์ชัยศิริโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรมีสวัสดิ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลาลัยขำถวิลโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวลักษณ์สุดาดุษฎีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกมลภพพวงทองโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาญณรงค์จ่ากุลชรโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาครูนายอรัฏชาจันทร์เซ็งโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกวงศ์เทศโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายถวิลถิ่นถานโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์วนกลางโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพวรรณพลฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติยาซุยกระเดื่องโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิภาณศรเพชรโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกวลินประรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงยุลดาเจิมจันทร์โรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณานนท์ศรีสอาดโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวชระบุญทิมโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพันธ์มีรอดโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวสันต์นาเขตรโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจีรนันท์สายพนัสโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิชัยภูเดชโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนม์นิภาวงษ์งามโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภัสสรสละชั่วโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์ลัดกลางโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติภณพรมพูนโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติมาแสงสารโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรัฐต์กุลนาละครโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณฐมนจงน้อมกลางโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนทกานต์จิตตวงศ์โรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชาลำเภาพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเนตรนภาศรีเลิศโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภูมิพึ่งพิมายโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบรรหารหามไธสงโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัฒน์ลาพรหมมาโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรพงศ์ศรีทองโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณุสรอุบลเขียวโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวิชญ์เนาวะกะโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทัศนิกรณ์เกิดมั่นโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลรัตน์เชื้อสาวะถีโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์ภาดาศีลาวงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณะวงษ์จ้อยโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแทนคุณกรงเงินโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาณัฐคงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์วันทุมมาโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกันยกรประเสริฐชาติโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชชาโอนอ่อนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกาญจนาวงษ์ภักดีโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญาพรเดชบำรุงโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรินอินทะสอนโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิชานันท์สุตะโทโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี