รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๔๑ - วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 144 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวไพเราะด่านจับกุมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชโลทรสุพรรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรศักดิ์ทองโพธิ์โรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวสุภาวินีปีตะขบโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุพงศ์ทรงประดิษฐโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนวพรมานะเพียรโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7อุดมศึกษาครูนางสาวอรธีราศรสั่งอาจโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาศิริบุตรโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทิยาพุฒิสารโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรษาแก้วช้างโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11อุดมศึกษาครูนางกิตติยาชายจอหอโรงเรียนบ้านวังขอนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกวลินบุตรพรมโรงเรียนบ้านวังทะลุวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกมลเทพแหยมชาตรีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14อุดมศึกษาครูนางสาวเกศศิญาภรณ์สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนบ้านวังขอนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนารัตน์คำพันชนะโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลพรรณโสดาจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิพัฒพงศ์ดีจองโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลวรรณแก้วศรีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพลกรัตพงษ์โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์ลูกสอาดโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรมูลสงวนโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจีราภัทรซื่อสัตย์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธวัลพรวงค์ภักดีโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจุลเทพสายพนัศโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันทนาภูเดชโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนม์ชนกชลารักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวริศราจำนงค์มาโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลพรรษาพิมวันวงค์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสรินทร์ทิพย์ฮวดสกุลโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติกาญจน์พิมวันวงค์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิงหาท่าข้ามโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไชยวัฒน์จำนงค์มาโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอุดมศักดิ์จงกลางโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไชยาวัฒน์จ๋ายเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐณิชาเอื้อเฟื้อโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงกมลฉิมจารย์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเตชินีพึ่งลมเย็นโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตวงศ์คำภูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรจันทร์จำรัสโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธวัชชัยบุญมากโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัทรสรพยาวังโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิชกานต์พิมพ์สอนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเนตรวิไลสายแจ่มโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัดดาเกียรติพงศ์พันธุ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยะพรทองสุขโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรพลสาดมุณีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรญาณีอมรหัตโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพระอาทิตย์ท่าหินโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวิชญ์วิมุตติกรโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพุฒิธาดาสโมสรโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดปราจีนบุรี