รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๓๑ - โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวธีริศราภูมิคงโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตตินันท์ดาวดวงสุขโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๕นายคฑายุทธสมมาศโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณภัทรเนียมสนิทโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๕นายไชยพัฒน์เสริมชัยรัตน์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางสาวบุญธิดามุ่งมงคลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนาธิปชัยยะโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาครูว่าที่ ร.ต. หญิงแพรวฤดีงามจั่นศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนันท์สินีสมกระโจมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวดีผันนะราโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปิยดาคำกาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลีรัตน์ประกอบผลโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัฒนียาธนัตนิธิศักดิ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาพรมเทาโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกัญญาวรรณพนากุลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรรษกรปฏิสาโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเจนจิราบันทอนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุภกิจความรัมย์โรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายชีวัธนัยซินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวุฒิแสนหันโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอลงกรณ์ไทยานนท์โรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนลินทิพย์เคนถาวรโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวดวงตาขุนทองโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรนภาบุญรองโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๔นางสาวทิฆัมพรสร้อยสมจิตโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุสรณ์ด่านเขตร์แดนโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔นายธนายุทธบุญตาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรบดีพรมสีโรงเรียนบ้านคลองระกำวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาววรางคณากันกรุงโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นายอชิตพลศรีนาคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๔นายอภิสิทธิ์ตรงชื่นโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกภรณ์สมบูรณ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฏฐพลเภาคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐพรกำดำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดาราวรรณสุนทรวัฒโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธราเทพเสระโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสสรตึกสันเทียะโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทนัชวังแก้วโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโยธินสังข์แสวงโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศรัณย์พุทธิษรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอณัญญาพรมเทาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุกูลเรียงสันเทียะโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอัญชสาพรมเทาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนากานต์อาษาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิเย็นทองโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทิดารากกระโทกโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัฒน์นรีทุมกองแก้วโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิชิตชัยมั่นคงโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรภัทรรักษาพลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศรสวรรค์พลศรีเมืองโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี