รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๓๑ - โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 137 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์แสงจันทร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพิยดาขุมคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลกรบุญชูโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกฤติกาวินทะไชยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาเหมือนจันทึกโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวขวัญนรีเคลือมั่นโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาตย์คำไกรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปทิตตาผันนะราโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรชูสงค์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอริสาสำราญจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภาทองบุญมาโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายณัฐวุฒิอุ้มรัมย์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรมัยทำในโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๔นายธนพัฒน์จาระมัยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญพิชชาวงค์จันทร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายยศวรรธน์เคนสมศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศรารอดกรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นายวรพลสีเฮ้าโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภวานีอุดงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุพิชชานึกถึงโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวรรณคำอยู่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงอนันตญาขำกลิ่นโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชานันท์จันดากุลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรแก้วศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์ดาสูงเนินโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลยรัตน์สุทธิโยชน์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรสินีชมภูโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติภัฏสุพรรณชาติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชลีภรณ์พินิจใหม่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทราทองสวัสดิ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยกฤตพินิจใหม่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิตรลดาทับพุดชาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลบอขุนทดโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิติภรณ์ใจกล้าโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทินภัทรมลโมลีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงษ์พิมพ์วันโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรกายสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดวงใจสำราญจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาโยธาโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดารุณีศาลางามโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัทรเดือนจะโป๊ะโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนาธิปประสารเกตุโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณ์กรเนตระกาศโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันทกรมีชัยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปีรติคำภูโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปทุมไทยแก้วโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพนิตนันทร์คำจันทร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปภาดาหงษ์ทองโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูตะวันลำภาโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลพลใกล้บุผาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี