รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๓๑ - โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 209 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพรซินโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวมลฤดีสีอ่อนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกชพรแสงจีนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราสวัสดีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชุติมาเพ็งแพงโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราพ่วงพิมานโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นายธีรพันธ์ผันนะลาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์เกตุขุนทดโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายวีระศักดิ์ลาโง้นโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุญญานุชโตด้วงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นายสุทธิพงษ์ชาเทศโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิชยุตม์นาดีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุภาวิณีผันนะราโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพผุดบ่อมั่วโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๔นายกฤษณะยาริวงษ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราภรณ์ผาสุขโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๔นายกิตตินันท์วงค์ใหญ่โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพย์เกษรบุญภาโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐชาสองพลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงบริมาสใบพัดแก้วโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนัทรัชศรีนาคโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงรุ่งทิวาคงอามาตย์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงราตรีแสงตาโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๔นายวิโรจน์หมั่นคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุภัทรธาดาโรงเรียนบ้านวังตะเคียนวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายศราวุฒปาริสุทธิ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศศิธรพรหมพิทักษ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกุนทรคุณแดงดีโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นายอภิชัยศรีสว่างโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุวรรณใกล้บุผาโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอภิสรายืนยั่งโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะภัยคำลือโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงอรพิมลชมภูโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐิวุฒิบริสุทธิ์โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอุบลวรรณางอกนาวังโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรหนูโงนโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไพรวัลย์บุญช่วยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธมนวรรณมณทาลบโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภานุวัฒน์คำไขสอนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธารารัตน์เคนรังโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิญาดาติระบาลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรปราบมนตรีโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอติรุจชมสุขประกิตโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปธานินอ่อนนาโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤติเดชวงษ์ศรีแก้วโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิกานต์คุมมงคลโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐกมลยงยิ่งโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโลเกศศรีพานัดโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์พรมเทาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมวัดโพธิ์ศรีถาวรคณะจังหวัดปราจีนบุรี