รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๓๐ - วัดวังกวาง
ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยณรินทร์นามณีโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทินภัทรศรีสว่างโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนางณปภัชเครือวรรณโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวจิราภรณ์ราชแป้นโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชนันท์สอนสาโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นายทองเพชรภักแดงพันโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพงศ์กำดำโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8อุดมศึกษาครูนางสาววรพรวงค์แสงโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปวีณาปราใหญ่โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรนันท์ทองแสนคำโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมนรักฆ้องเล็กโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐิดาคำตาโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอ้อยใจจำปาเดชโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิฆัมพรเคยพุดซาโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฉันทชาญ์เบ้างามโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรนาราภักดีมีโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฟ้าใสทวีกุลโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภาเครือขันโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัตนาภรณ์หอมเย็นโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิสิษฐ์กอสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอธิชาเอกตาแสงโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรศิริบุญคุณโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณฐิดาใสไกโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณรดานาทรโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภัทรนาดีโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชานาถเอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านคลองหันแดงวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี