รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๓๐ - วัดวังกวาง
ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 175 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจอมขวัญพันสายโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินวุฒิอินสอนโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนายวิรัตน์มุ่งเติมกลางโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเดชาวัตสมพองโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชติพันธุ์สิงห์ทองโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาครูนายนนทวัตรทาหอมโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนัสถาทาประสงค์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกฤษณ์พุทธสนโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาครูนายนนทชาวาชัยยุงโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางสาวกันต์กนิษฐ์หอยสังข์โรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพลอยแก้วทองมาโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดารากรปราใหญ่โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13อุดมศึกษาครูนางสาวสุวรรณรีอาจสามารถโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์มะโนมัยโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรทองอาบโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภคพรหว่างแสงโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวาระสร้อยสมจิตโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดิเดชสร้อยทองโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบัณฑิตาโอดผักแว่นโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิริกรประสานทองโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัฒน์บุญวงค์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุนิตาเกตุต้นโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวฤทธิ์นาคใหม่โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรกฤษณ์สาริกันโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพงศ์กล่ำแพโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยุตม์ไพรดีโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุทธล้อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชิดชนกปราใหญ่โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิธรจันทรโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒นายณัฐวุฒิอินสอนโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริลักษณ์ภักแดงพันโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดุจเดือนจันทร์งามโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาวดีโชคชัยโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไตรทศคำแพทย์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรพัศเสริมชัยรัตน์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนวิษฐาสร้อยสมจิตโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุชิตแก้วกองนอกโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปรินทรสุขศรีโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรกรแก้วแจ่มใสโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงสกรถาวรวงศ์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอชิระเกิดประกอบโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติกาวงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรนัชชาบุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาปะสิ่งชอบโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมนต์ธรวิถีโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวิภารักยศไทยโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิชญ์การไชยแสงโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพัฒน์ไม้สนธิ์โรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสโรชาพันธุ์มาโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุญญพัฒน์พุฒตาลโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี