รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 119 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวยอดขวัญบุตรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเยาวพาชำนาญโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรวิชญ์นงค์พรมมาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนธรงามศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญพนธ์สิงห์ทองโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลลิตาโพชะโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะธิดาปิ่นงามโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัตนาแก้วเคนโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำทิพย์ไขกันหาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธวีร์ศรีใสโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศกุลวัฒน์พุทธวาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคมสันเอมจิตรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรเมธโบสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิจิตรรัตน์ปัญจะภักดีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรพัฒน์ยืนยันโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภัสสรจุมพรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์พัทธ์พรมแสงโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญานัฐโสมเจริญโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสราชุ่มศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจอมขวัญโมทแถมโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภมรณัฐชาจุโดโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรัณรัตน์เชื้อดีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรลภาร้อยกองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุพัฒน์ฤทธิบูลย์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์ฆ่าช้างโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเสกสรรครุธตำดำโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลย์ธิดาลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภกานต์งาเงินโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐณิชาปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติภพพาโทโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนคนันทินีหงส์มากโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรรษกรโสภาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนงนุชบุญยังโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชินกฤตดีประสงค์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอธิชาเดชดีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเขมจิราแสงดีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัณฑิราอินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาแสงทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภากรมูลประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิชยาสีนนทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัฐนามวิชาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยมงคลฉิมมาฉุยโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันสิตาสีกองโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุวรรณสุดทาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์ภาคินพุ่มโอภาสโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐภัทรพุทสีเสนโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัฒน์จันทพิมพ์โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทรดราฟักทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์เสนถมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี