รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพันทนันท์วงษ์มากโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกานต์จุทะนันท์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรัชญาสมมิตรโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรแพนลาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมรัตน์สีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐิดาสีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชานาสะกาจโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีราทรกิ่งมะลิโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาจันทรศิริโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสารักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตตานันท์ไขกันหาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสณฉัตร์บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานนท์วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพงษ์ก้องกังวาลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตินันท์สีเนียมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติโชติมีนาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภศักร์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาราธรณ์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์อุเทนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยศพัฒน์พิมสอนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติวัฒน์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัญญาอดใจโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตาภรณ์ศัพเสนาะโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุญจันทร์สมมาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนุธิดาสิงโตโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหนึ่งฤทัยอินประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยลรดีมีสนมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภากรภูคำโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประติพัทธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทัพไทเปี่ยมเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์เทพเงินโสมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทิฐิพลสระปุรินโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิรัตน์อธิรัตน์โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูกวินทิมทองโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลเอื้อมิตรโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวรรรธน์บุญเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณีกรรณ์จันทะยาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชานาถแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคพรแสงบลโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุจิรดาเรืองกิจขจรโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคอบหอมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเหมรักษ์จากสถานโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุริวิภาโพธิ์เงินโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวชิรญาณ์วงษ์อาษาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรตันเสียงโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติก้านแก้วโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุญขาวโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทกรท้าวคำโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรแก้วเอกโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี