รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 151 ถึง 161 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์พัทธ์ยุระทัยโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
152อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุภลักษณ์จอดนอกโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
153อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพานทองดีสมโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
154ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัยวัฒน์เงินเต็มโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
155ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐกานต์ลีลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
156ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักกฤษณ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
157ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชูศักดิ์นามวิชัยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
158ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลรุ่งชื่นโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
159ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรเดชสุดทาโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
160ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริสาไทยส่วยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
161ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริทิพย์วิศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี