รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติวัฒน์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
52ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัญญาอดใจโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
53ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตาภรณ์ศัพเสนาะโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
54ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุญจันทร์สมมาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
55ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนุธิดาสิงโตโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
56ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหนึ่งฤทัยอินประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
57ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยลรดีมีสนมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
58ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภากรภูคำโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
59ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรพิศโฉมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
60ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุวัตชัยบุญมาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
61ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาก้านแก้วโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
62ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเสาวลักษณ์ชูสนิทโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
63ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประติพัทธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
64ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทัพไทเปี่ยมเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
65ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์เทพเงินโสมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
66ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทิฐิพลสระปุรินโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
67ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิรัตน์อธิรัตน์โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
68ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูกวินทิมทองโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
69ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลเอื้อมิตรโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
70ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวรรรธน์บุญเจริญโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
71ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณีกรรณ์จันทะยาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
72ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชานาถแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
73ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคพรแสงบลโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
74ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุจิรดาเรืองกิจขจรโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
75ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคอบหอมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
76ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเหมรักษ์จากสถานโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
77ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุริวิภาโพธิ์เงินโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
78ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวชิรญาณ์วงษ์อาษาโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
79ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรตันเสียงโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
80ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติก้านแก้วโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
81ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนาตยาอุตรีโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
82ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรสมสร้างโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
83ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาวินโสดาจันทร์โรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
84ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัทธพงศ์หงษ์มังโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
85ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราพรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
86ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุญขาวโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
87ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทกรท้าวคำโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
88ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรแก้วเอกโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
89ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทินภัทรอุตรีโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
90ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรัฐพลดอนสีดาโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
91ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัญญาธรทองโบราณโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
92ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมีนชญาจุโดโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
93ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกียรติกุลคอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
94ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรสิทธิ์คอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
95มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตพลอาจคำมูลโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
96อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววรรณพรรณโนนเภาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
97มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
98อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมะลิวัลย์ใยนนท์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
99มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิรักสัตย์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
100อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธัญญาศิริห่วงเพชรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี